O Nas

Koło w swojej pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z:

 •  spalaniem paliw
 •  wymianą ciepła i masy
 • techniką pomiarową i regulacyjną
 •  ochroną środowiska
 •  konstrukcją i eksploatacją pieców przemysłowych
 •  ogrzewnictwem i klimatyzacją

Formy pracy Koła:
Realizowane:

 •  Spotkanie raz w miesiącu
 •  Organizacja otwartych seminarióww naukowych
 • Udział członków Koła w realizacji prac naukowo – badawczych realizowanych w Uczelni oraz innych pracach na rzecz Zakładu, Wydziału, Uczelni
 • Czynny udział członków Koła w sesjach naukowych w Uczelni oraz innych Uczelniach w kraju i za granicą
 • Współpraca z Kołami Naukowymi innych Uczelni
 •  Organizacja wycieczek specjalistycznych (zakłady przemysłowe, ośrodki naukowe, instytucje)
 • Organizacja obozów naukowych i seminariów
 • Inspiracja i organizacja imprez kulturalnych i sportowych dla środowiska studenckiego oraz działania na rzecz zwiększenia udziału studentów w ofercie kulturalnej Wydziału, Uczelni, Krakowa (teatr, filharmonia, wystawy itp.)
 • Popularyzacja nauki i studenckiego ruchu naukowego