Małopolska Noc Naukowców 2020

Nasze Koło Naukowe wzięło udział w Małopolskiej Nocy Naukowców, która odbyła się 27.11.2020 r. Członkowie Koła nagrali film przedstawiający część zagadnień, którymi się obecnie zajmujemy.

Film nawiązuje do metod pozyskiwania biopaliw II i III generacji. Przedstawiono m.in. technologię pozyskiwania biodiesla w procesie transestryfikacji. Poza olejami odpadowymi, surowcem do produkcji biodiesla są również algi, których parametry hodowli zaprezentowano na filmie. Projekt realizowany jest w ramach Grantu Rektorskiego nr 20/Grant/2020 pt.: „Wytwarzanie biopaliw III generacji”.Serdecznie zapraszamy do oglądania!

Stypendium Fundacji H. i T. Zielińskich 2020r.

Miło nam poinformować, że członkowie naszego koła – Wiktor Cader i Cezary Kirczuk – studenci II stopnia kierunku Inżynierii ciepła, zostali tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich.

Gratulujemy i cieszymy się, że mamy takich członków. Życzymy im dalszych sukcesów.

Hodowla alg

Jednym z realizowanych projektów w naszym Kole jest hodowla alg. Algi znajdują zastosowanie w medycynie, kosmetyce, branży spożywczej czy w sektorze paliw. Naszym celem jest wykorzystanie pozyskanych alg do produkcji biodiesla. Sam pomysł zrodził się już jakiś czas temu. Pomysłodawcą był nasz student, Pan Marek Gargula. Zaczęliśmy od zaprojektowania i budowy fotobioreaktora. Wstępnie do hodowli wykorzystaliśmy szczepy alg Chlorella vulgaris. Następnie rozszerzyliśmy o kolejne szczepy: Botryococcus braunii, Spirogyra communis, Dunaliella salina, Nannochloropsis oceanica. Wśród hodowanych alg są zarówno te słodkowodne jak również algi morskie. Wszystkie wymienione są  producentami lipidów i można je wykorzystać do  produkcji biopaliw. W przyszłości, zamiast wody, planujemy wykorzystać ścieki, w których algi czują się całkiem dobrze, przyswajając wiele składników odżywczych.

Algi do życia potrzebują dwutlenku węgla, który obecnie dostarczamy z butli pod wysokim ciśnieniem (w przyszłości można wykorzystać dwutlenek węgla wytwarzany przez elektrownie). Do fotobioreaktora wprowadzane jest również sprężone powietrze (otrzymane dzięki wykorzystaniu pompy powietrza o mocy 18W, generującej ciśnienie 0,015 MPa). Gazy wprowadzane są do kolumn za pomocą dyfuzorów znajdujących się na dnie kolumn. Stanowisko jest dodatkowo oświetlane w nocy za pomocą taśmy z diodami LED, która jest owinięta wokół każdej kolumny. Wybrane kolumny są dodatkowo wyposażone w grzałki i pH-metry. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania „wersji mini”. Będą to małe zbiorniki umieszczone w oświetlonym sztucznie inkubatorze. Celem tej hodowli jest zbadanie wpływu wybranych parametrów hodowli na szybkość przyrostu masy alg w obrębie danego szczepu. Osobami, które obecnie nadzorują hodowlę alg są: Pani Olga Pęczalska (I IC) oraz Pan Fryderyk Matwijczyk (II IC). Badaniem jakości biodiesla zajmuje się Pani Patrycja Trestka (V IC). Stanowisko nasze znajduje się w sali laboratoryjnej nr 15 w budynku B4.

56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych

Dnia 9 maja odbyła się 56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych, w ramach Sekcji Energetyki, Techniki Cieplnej i Elektromobliności. Z ramienia naszego koła zostały wygłoszone trzy referaty. Pierwszym prelegentem był Wiktor Cader, który za referat pt.” Budowa modelu wieży solarnej” zajął III miejsce. Dodatkowo komisja przyznała dwa Wyróżnienia Kierownika Katedry Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska dla Elżbiety Jasiewicz, Kamila Jasiewicz i Marcina Sosika za referat „Badanie przebiegu chłodzenia natryskowego cieczą oraz możliwości jego optymalizacji” oraz dla Izabeli Panniak i Patrycji Trestka za referat pt. „Potencjał tłuszczy zwierzęcych i olejów roślinnych w procesie produkcji biodiesla”.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wycieczka do Ekospalarni w Krakowie

W ubiegły wtorek członkowie naszego Koło udali się z wizytą technologiczną do Ekospalarni w Krakowie. 
Głównym celem przedsiębiorstwa jest termiczne przekształcanie odpadów komunalnych oraz produkcja energii cieplnej i elektrycznej. Zakres prowadzenia działalności obejmuje przejmowanie i spalanie odpadów, zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a także magazynowanie, działalność laboratoryjną, wsparcie techniczne oraz ochronę środowiska.