Mar 01

Zebranie koA�a

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie koA�a w A�rodA� (7.03)
w sali 05 (niski parter) o godz. 10.30 oraz 13.00. ZostanA� poruszone kwestie zwiA�zane
z grantami, sesjA� kA?A� oraz uczestnictwem w planowanej wycieczce.

Posted in Spotkania Koła | Leave a comment
Lip 15

Wycieczka do Elektrowni Jaworzno

5 czerwca odbyA�a siA� wycieczka do Elektrowni Jaworzno w ktA?rej skA�ad wchodzA� dwa zakA�ady: Elektrownia II i Elektrownia III. CaA�y oddziaA� wyposaA?ony jest w szeA�A� blokA?w energetycznych o A�A�cznej mocy zainstalowanej 1 535 MW.
Celem naszej wycieczki byA�o poznanie Elektrowni II skA�adajA�cej siA� z dwA?ch czA�A�ci „starej”, gdzie mieliA�my okazjA� zobaczyA� kocioA� pyA�owy (PK a�� 10p) produkujA�cy energiA� cieplnA� u kA�adzie blokowym, natomiast w „nowej” czA�A�ci zmodernizowanej kocioA� fluidyzacyjny (CFB 260) pracujA�cy z turbinami ciepA�owniczo-kondensacyjnymi. W kotle fluidyzacyjnym wA�giel spalany jest w sposA?b ekologiczny, poniewaA? proces spalania fluidyzacyjnego zmniejsza emisjA� dwutlenku siarki.
Dla kotA�A?w fluidyzacyjnych pracuje stacja podawania muA�A?w, co pozytywnie wpA�ywa na A�rodowisko oraz poprawia ekonomie produkcji energii.

Moc elektryczna:
-140 MWe jednostki wytwA?rcze konwencjonalne
-50 MWe OZE osiA�galna moc elektryczna brutto
Moc cieplna:
-321 MWt osiA�galnej mocy cieplnej

Podczas oprowadzania po elektrowni jako nieliczni mieliA�my okazjA� zobaczyA� kocioA� fluidyzacyjny od wewnA�trz. Co wzbudziA�o niemaA�e zainteresowanie poA�rA?d uczestnikA?w wycieczki 🙂

IMG_20170605_101914322

IMG_20170605_100725495

IMG_20170605_103549794

IMG_20170605_105919454

Posted in Inne | Leave a comment
Cze 29

54. Konferencja Studenckich KA?A� Naukowych

Dnia 11 maja 2017 roku odbyA�a siA� 54. Konferencja Studenckich KA?A� Naukowych Pionu Hutniczego Akademii GA?rniczo-Hutniczej. W sekcji Energetyka i Technika Cieplna wygA�oszono 16 referatA?w, z czego 6 wygA�oszono z ramienia naszego koA�a naukowego. WA�rA?d prezentujA�cych znaleA?li siA�:
Aleksandra PrzyA�ucka a�zUrzA�dzenia do niskoemisyjnego spalania paliw staA�ycha�?,
Monika Pieczaba, Beata Zygmunt a�zInnowacyjne metody zagospodarowania popioA�A?w lotnycha�?,
Olga PoA�etek, ElA?bieta Mieszczak a�zMetody intensyfikacji wymiany ciepA�aa�?,
PaweA� Oleszkowicz, Piotr Machnik, Kamil Kowalczyk a�zBudowa modelu silnika Stirlingaa�?,
Marek Gargula, Kamil Trojanowski a�zProdukcja biopaliw pA�ynnych z wykorzystaniem alga�?,
Klaudia CzerwiA�ska a�zBilans ekonomiczny budynku ogrzewanego OZEa�?.

Wszyscy uczestnicy wykazali siA� ogromnym zaangaA?owaniem oraz powaA?nie podeszli do wykonania referatA?w, czego dowodem jest zdobycie wyrA?A?nienia przez Marka GargulA� i Kamila Trojanowskiego oraz zajA�cie I miejsca przez PawA�a Oleszkowicza, Piotra Machnika i Kamila Kowalczyka, ktA?rzy podczas prezentacji zaprezentowali pracA� silnika Stirlinga. KaA?dy z laureatA?w zostaA� zaproszony na rejs po WiA�le, natomiast gA�A?wnA� nagrodA� byA�a moA?liwoA�A� wydania artykuA�u wraz z opiekunem referatu.
Wszystkim uczestnikom a takA?e laureatom gratulujemy oraz A?yczymy dalszych sukcesA?w i zachA�camy do udziaA�u w przyszA�ym roku!

unnamed

unnamed2

unnamed3

unnamed5

4

Posted in Inne | Leave a comment
Mar 14

PaweA� Kozub laureatem V edycji konkursu „STALe przeA�amujA�c bariery”

Z przyjemnoA�ciA� pragniemy Was poinformowaA�, A?e nasz kolega PaweA� Kozub zostaA� nagrodzony za dziaA�alnoA�A� naukowo-organizacyjnA�. Patronat nad konkursem sprawowali ArcelorMittal oraz AGH. KaA?dy z laureatA?w otrzymaA� jednorazowe stypendium.
Gratulujemy i A?yczymy dalszych sukcesA?w!

Acerotal_Mitall

_DSC9043

_DSC9058

_DSC9063

_DSC9071

Posted in Inne | Leave a comment
Gru 08

Spotkanie koA�a KN Caloria w dniu 15.12.2016

Zapraszam na spotkanie koA�a naukowego „Caloria” w dniu 15 grudnia (czwartek) o godz. 11.00, s.6, B4.
Na zebraniu omawiaA� bA�dziemy propozycje tematA?w grantA?w rektorskich oraz moA?liwoA�A� ewentualnej pracy/doktoratu/pisania pracy inA?. w naszej Katedrze. Na ten temat kilka sA�A?w przekaA?e Wam Pani dr hab. inA?. Beata HadaA�a.
Przewidywany czas zebrania: 1 h (max. 1,5 h).

Posted in Inne, Spotkania Koła | Leave a comment
Paź 19

WraA?enia po Konferencji CJPS 2016

Zdajemy Wam krA?tkA� relacjA� z organizowanej przez naszA� KatedrA� Konferencji Czech-Japanese-Polish Seminar in Applied Mathematics 2016 , ktA?ra odbyA�a siA� we wrzeA�niu.
Kilka osA?b z naszego KoA�a aktywnie uczestniczyA�o w organizacji tego wydarzenia. Generalnie przyjemne z poA?ytecznym! Poza sprawami organizacyjnymi i uczestnictwem
w ciekawych prezentacjach dotyczA�cych zastosowaA� matematyki, braliA�my rA?wnieA? udziaA�
w imprezach integracyjnych. ByliA�my w Kopalni Soli w Bochni i w CK Browarze
w Krakowie. ByA�o super!
?�???�a?�a?Sa?sa?�a?�a??a?�a��a?�i?? (Do zobaczenia w Japonii!) 🙂

dsc_2147

img_4137

img_4104

img_4101

img_4098

img_4119

img_4110

img_4037

img_4030

img_4024

img_4008

img_3968

img_3957

Posted in Inne | Leave a comment
Cze 14

Czech-Japanese-Polish Seminar in Applied Mathematics 2016

5-9 wrzeA�nia 2016 roku w naszej Katedrze odbA�dzie siA� konferencja „Czech-Japanese-Polish Seminar in Applied Mathematics 2016”. Kilku czA�onkA?w naszego koA�a bA�dzie aktywnie uczestniczyA� w przygotowaniach (Komitet Organizacyjny).
WiA�cej szczegA?A�owych informacji dotyczA�cych organizowanej konferencji znajdziecie pod linkiem:
Czech-Japanese-Polish Seminar in Applied Mathematics 2016
Wszystkich chA�tnych do wziA�cia udziaA�u w konferencji informujemy, iA? termin zgA�aszania uczestnictwa i wysyA�ania abstraktA?w zostaA� wydA�uA?ony do 31 lipca.

Posted in Inne | Leave a comment
Maj 13

53. Konferencja Studenckich KA?A� Naukowych

5 maja 2016 roku odbyA�a siA� 53. Konferencja Studenckich KA?A� Naukowych AGH. WA�rA?d uczestnikA?w z naszego KoA�a, Beata Klimas z prezentacjA� „Badania porA?wnawcze staA�ych zanieczyszczeA� powietrza emitowanych przez silniki benzynowe w rA?A?nych warunkach pracy” zajA�A�a III miejsce. Z ramienia naszego KoA�a zaprezentowali siA� rA?wnieA?: Dominika WereszczyA�ska i Aleksandra PrzyA�ucka „UrzA�dzenia i sposoby spalania wA�gla kamiennego w A�wietle norm emisji” oraz Monika Muzyk i Klaudia CzerwiA�ska „Produkcja bioetanolu z melasy”.
Gratulujemy!

DSC_6735

DSC_6773

DSC_6731

DSC_6784

DSC_6736

DSC_6755

DSC_6840

IMG_3644

Posted in Inne | Leave a comment
Maj 03

Elektrownia A?agisza i ITC na Politechnice AslA�skiej

7 kwietnia 2016 roku mieliA�my okazjA� zwiedzania Elektrowni A?agisza, a dokA�adnie jednego z blokA?w energetycznych pracujA�cego w a�zczystej technologii wA�gloweja�?. Wspomniany blok energetyczny posiada moc 460 MWe i pracuje od 2009 roku. Jest to pierwszy na A�wiecie blok energetyczny z cyrkulacyjnym zA�oA?em fluidalnym (CFB), na parametry nadkrytyczne. Blok ten jest na dzieA� dzisiejszy jednA� z najnowoczeA�niejszych jednostek, a zastosowany
w nim kocioA� fluidalny ze wzglA�du na swoje gabaryty jest najwiA�kszym na A�wiecie kotA�em. KocioA� ten ma wiele zalet w stosunku do kotA�a pyA�owego: wyA?sza sprawnoA�A� CFB (45%)
w stosunku do spalania w tradycyjnym palenisku pyA�owym (36,4%), wyrA?wnany profil temperatury wzdA�uA? wysokoA�ci komory paleniskowej, stosunkowo niska temperatura
w komorze paleniskowej, znacznie niA?sze emisje SO2, NOx i pyA�u w stosunku do spalania pyA�owego. I co rA?wnie waA?ne a�� nakA�ady inwestycyjne na budowA� kotA�a CFB sA� ponad 15% niA?sze niA? nakA�ady na budowA� kotA�a pyA�owego wraz z niezbA�dnA� instalacjA� odsiarczania spalin.
MieliA�my rA?wnieA? okazjA� zapoznania siA� z profilem dziaA�alnoA�ci Instytutu Techniki Cieplnej na Politechnice AslA�skiej w Gliwicach. Ze szczegA?A�ami dziaA�alnoA�ci zapoznaA� nas Pan Dr inA?. Gabriel WA�cel, pracownik ITC, za co serdecznie dziA�kujemy.
DSC_6249

DSC_6259

DSC_6262

DSC_6267

DSC_6270

Posted in Inne | Leave a comment
Mar 02

Elektrownia PoA�aniec

KrA?tka relacja z naszej ubiegA�orocznej wycieczki naukowej:
17 czerwca 2015 roku zwiedziliA�my ElektrowniA� PoA�aniec i znajdujA�cy siA� na jej terenie blok energetyczny opalany wyA�A�cznie biomasA�. 5 czerwca 2013 odbyA�o siA� oficjalne otwarcie Zielonego Bloku w Elektrowni PoA�aniec. Zastosowana w nim jednostka, o mocy 205 MW, stanowi najwiA�kszy na A�wiecie blok energetyczny opalany w 100% biomasA�, pochodzA�cA� ze zrA�bkA?w drzewnych i odpadA?w rolniczych.
NieodzownA� dawkA� kultury byA�o zwiedzanie Zamku w Baranowie Sandomierskim.
IMG_3253

IMG_3258

IMG_3269

IMG_3264

IMG_3267

IMG_3284

Posted in Inne | Leave a comment